С у р о в и н и    и    п о л у ф а б р и к а т и    за    с л а д к а р с т в о т о

 
 

Фирма "СофКао" произвежда широк кръг от суровини и
полуфабрикати за сладкарството.

Утвърдени на пазара са марките шоколадови кувертюри - бял, млечен и
натурален - "Кембъл", "Люляк" и "Верона" на блокчета по 1кг.

 

Глазурата за сладолед, производство на фирмата
се отличава с изключителна финост и качество.


От фирма "СофКао" можете да закупите още:


течен шоколад за производство,
фондан с осем различни вкуса,
крокан и различни видове ядкови пасти 

I нагоре I